Арматура

Диаметрі 10-32мм АIII, ұзындығы 5-12 метр болатын АIII 35ГС арматурасы.

Диаметрі 10-32мм, ұзындығы 5-12 метр болатын 3СП және 5СП болат маркаларынан жасалған АТ500С кезеңді профильдегі термомеханикалық нығайтылған арматурасы.

Диаметрі 10-32мм, ұзындығы 5-12метр болатын 25Г2С болат маркасынан жасалған АТ800 кезеңді профильдегі термомеханикалық нығайтылған арматурасы.

Сондай-ақ ГОСТ 5781-82 бойынша диаметрі 6,0мм; 8,0мм; 10,0мм, 12,0 мм болатын, Ст3 таңба қарапайым сапалы маркалы көміртекті болаттан жасалған, А-I (A240) класты тегіс профильді арматураны (шеңбер) өндіру мүмкіндігі бар.

 

 

Сәйкестік сертификаты
Прокат арматурный термомеханический упрочнённый, периодического профиля для железобетонных конструкций
Прокат арматурный горячекатаный периодического профиля для железобетонных конструкций, класса прочности А400
Прокат арматурный для железобетонных конструкций: класса А400, А500, А400С, А500С, диаметр: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32м. РК
Прокат арматурный для железобетонных конструкций: класса А400, А500, А400С, А500С, диаметр: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32м. РФ